Category->Media Coverage

मौलिक विकासको तेस्रो नियम

मौलिक विकासको तेस्रो नियम

 
जात भित्र रहेका संस्कार, संस्कृति, रहनसहन हरुभित्र छुवाछुत, अन्याय, पछौटेपन, रुढीबादीलाई छोडेर अन्य बैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने हो भने फेरि विकासको लागि नयाँ आयाम थपिन्छ ।

My Partners

TOP