Category->Media Coverage

मौलिक विकासबादको पहिलो नियम

मौलिक विकासबादको पहिलो नियम

 
परियोजना विकासको केन्द्रहो भने यसलाई विज्ञान र उत्पादन संग अनिवार्य जोडिएन र नतिजा निस्किएन भने राजनीतिक विकासको महत्व शुन्य हुन्छ तसर्थ हामीले देश समृद्धिमा लाने हो भने परियोजनाको केन्द्रबाट राजनीति संचालन गर्नुपर्छ ।

My Partners

TOP